Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) zastępuje europejską dyrektywę 95/46/WE. Celem RODO jest zapewnienie nowoczesnego, jednolitego i solidnego ramowego systemu ochrony danych w Europie, opartego na zasadzie odpowiedzialności. Nowe przepisy mają wpływ zarówno na organizację, funkcjonowanie, jak i technologię, a jednocześnie ustanawiają bardziej surowy system sankcji niż poprzedni.

Największą zmianą w regulacjach dotyczących ochrony danych jest rozległa jurysdykcja RODO, ponieważ stosuje się ono do przetwarzania danych osobowych realizowanego w ramach działalności przedsiębiorstwa przez administratora danych lub procesora danych w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii Europejskiej czy nie. Ponadto, rozporządzenie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, które znajdują się w Unii Europejskiej, realizowanego przez administratora danych lub procesora danych, który nie jest zarejestrowany w Unii, gdy działania przetwarzania dotyczą: oferty towarów lub świadczenia usług dla tych osób w Unii, niezależnie od obowiązku płatności przez te osoby; lub monitorowania ich zachowań w zakresie, w jakim takie zachowanie ma miejsce w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie dotyczy również przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, który nie jest zarejestrowany w Unii, ale na terenie państwa podlegającego prawu państwa członkowskiego na mocy prawa międzynarodowego publicznego.

RODO wymaga, aby przedsiębiorstwa wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu wdrożenia zasad ochrony danych i ochrony praw jednostki: jest to tzw. „Ochrona Danych w Projektowaniu i Domyślna Ochrona Danych”.

„Ochrona Danych w Projektowaniu” oznacza, że ​​przedsiębiorstwo rozważa problemy związane z prywatnością i ochroną danych na etapie projektowania systemu, usługi, produktu lub procesu i zatem podczas jego cyklu życia.
„Ochrona Danych w Domyślny Sposób” wymaga, aby La Galvanina S.p.A. zapewniała, że Przedsiębiorstwo przetwarza tylko dane niezbędne do osiągnięcia określonego celu i przez okres nie dłuższy niż ten, który jest niezbędny do celu, dla którego dane zostały zebrane i następnie przetworzone.

La Galvanina S.p.A. przyjęła Model Zarządzania Ochroną Danych Osobowych zgodnie z RODO, uwzględniając również przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2019 r. o ochronie danych osobowych, określając obowiązujące zasady i procedury dla Przedsiębiorstwa i jego pracowników. La Galvanina S.p.A. regularnie przegląda i aktualizuje Politykę Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a także określa zalecenia dotyczące rozwoju, które przekłada na plan wdrażania aktualizacji. W różnych dokumentach opublikowanych w sekcji „Prywatność” na swoich stronach internetowych La Galvanina S.p.A. udostępnia, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, wszystkie informacje wymagane przez przepisy, które różnią się w zależności od celu przetwarzania danych osobowych podmiotów danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących treści informacji o Prywatności La Galvaniny, użytkownik jest zaproszony do kontaktu z naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych pod adresem e-mail: privacy@galvanina.com.

Polityka Prywatności

Polityka dotycząca plików cookie

Informacja dla dostawców/ partnerów handlowych i ich pracowników/współpracowników