Dostęp do tej witryny jest uzależniony od następujących warunków i zasad. Dostęp do witryny oraz jej przeglądanie jest dozwolone wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych warunków. Witryna ta nie może być używana lub odwiedzana bez akceptacji niniejszych warunków. Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszych warunków.

1. Ta witryna i zawarte w niej informacje, wraz z nazwami, obrazami, zdjęciami i reprodukcjami, logotypami i znakami towarowymi dotyczącymi Galvanina, są poufne i chronione prawami autorskimi w zakresie marek, patentów i uczciwej konkurencji. Wszystkie produkty, zdjęcia, reprodukcje, logotypy, znaki towarowe i patenty są wyłączną własnością Galvanina. Żadna inna osoba nie jest posiadaczem licencji ani praw do korzystania z tych zasobów. Treść witryny nie może w żadnym wypadku być interpretowana w sensie przyznawania praw licencyjnych lub praw do korzystania z produktów lub znaków towarowych Galvanina. Naruszenia będą ścigane prawnie w imieniu Galvaniny na podstawie obowiązujących przepisów, które chronią znaki towarowe, patenty i uczciwą konkurencję.

2. Produkty i usługi opisane na tej witrynie mogą być dostępne, jeśli i gdy będą dostępne, bez publikacji na witrynie gwarantującej (nawet domniemanie) dostępność, zdolność do sprzedaży, odpowiedniość do określonych zastosowań i zgodność z obowiązującymi przepisami w różnych krajach.

3. Galvanina nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, zarówno na podstawie umowy, jak i pozaumownie, za szkody (w tym pośrednie lub nieokreślone szkody) wynikające z niemożności korzystania, utraty danych lub zysków związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z tej witryny.

4. Ta witryna może zawierać publikacje z nieścisłymi danymi technicznymi lub błędami drukarskimi, które zostaną jak najszybciej poprawione według uznania Galvaniny. Dane zawarte na stronie mogą nie być aktualne, ponieważ witryna jest aktualizowana tylko okresowo. Modyfikacje danych opublikowanych na stronie mogą być wprowadzane z opóźnieniem w porównaniu do faktycznych zmian dokonanych w produktach lub danych z nimi związanych.

5. Galvanina zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w niniejszych warunkach dostępu oraz w innych częściach witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

6. Galvanina nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn połączonych z jej własną witryną, ani za jakiekolwiek problemy wynikające z pośredniego połączenia za pośrednictwem innych linków.

7. Galvanina reklamuje wszystkie swoje produkty na tej witrynie. Nie oznacza to, że wszystkie produkty są wprowadzane na rynek we wszystkich krajach, ani nie oznacza to, że produkty, jeśli są wprowadzane na rynek, są natychmiast dostępne we wszystkich krajach. Osoby zainteresowane są proszone o bezpośredni kontakt z siedzibą Galvaniny, jeśli są potrzebne aktualne informacje.

8. Niniejsze warunki dostępu do witryny podlegają prawu włoskiemu, a wszelkie spory wynikające z korzystania z witryny podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w Rimini, we Włoszech.

9. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY NIE ZAAKCEPTUJĄ W PEŁNI NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOSTĘPU DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z WITRYNY, ZOSTAJĄ PROSZENI O NATYCHMIASTOWE OPUSZCZENIE WITRYNY I NIEKORZYSTANIE Z NIEJ DALEJ.